Kostel promet

Financijski rezultati

Stopostotna izvozna orijentiranost rezultirala je znatnim financijskim rezultatima.